Nyhet

Månedens tegner: Mari Røysamb

Oct 1, 2019

Mari Røysamb (1964) arbeider med tegning, fotografi og skulptur, og har sin utdanning fra Arkitekturhøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Oslo. Røysambs tverfaglige bakgrunn gjenspeiles i hennes kunstnerskap hvor rom spiller en viktig rolle, uansett om hun jobber med monumentale arkitektoniske objekter eller med todimensjonale uttrykk som tegning. I tegningene kombinerer Røysamb gjerne egne fotografier av rom og ulike romsituasjoner med hårfine blyanttegninger. Ved første blikk er det vanskelig å skille mellom hva som er fotografi og hva som er tegning. Det som er iøynefallende er illusjonen av rom med en fremtredende poetisk/ filosofisk tilnærming. Mari Røysamb bor og jobber i Oslo. Mer informasjon om Mari Røysamb her.

TF: Mari, kan du fortelle litt om ditt kunstneriske virke?  

MR: ­Jeg driver med tegning, foto og skulptur. Ulike objekter og materialer utnyttes for å optimalisere ideer. Noen ganger trengs jernstøp eller bronse, andre ganger er hekling eller blyanttegning bedre. Sammenstillinger og dialog mellom tegninger og skulpturer brukes aktivt for å forsterke eller dreie mening. Jeg jobber mye med oppdrag i offentlig rom. Det er inspirerende å jobbe med sted og situasjon, i samarbeid og med spesialiserte fagfolk i verksteder. En skjerpende del av det kunstneriske arbeidet foregår også gjennom undervisning på Einar Granum og på AHO .

 

TF: Hvordan bruker du tegning i arbeidet ditt? Fortell litt om arbeidsprosessen din.

MR: Tegning er like naturlig tilstede som å lage mat, kle på seg, lese. Det er et gjøremål for å forstå idé, oppdage form, konstruksjon, til å forklare for meg selv og andre. Siden tegning er så raskt å håndtere fungerer det som et parallelt språk. I alle arbeidsprosesser tegner jeg skisser for å utvikle ideene. Ved siden av har jeg selvstendige tegneprosjekt gående. Da har jeg som oftest en konkret idé, og vet hvor jeg skal. Jeg tegner ting som jeg fysisk har i rommet eller på arbeidsbordet. I serien «Samtidig» tegner jeg også etter foto, det kan være en flytrapp, månen, fugler eller annet. «Samtidig» - arbeidene vokser alltid frem underveis, jeg må planlegge fotounderlaget, men vet ikke hva som skjer når jeg starter med tegnelaget.

 

TF: Hva inspirerer deg? Jobber du ut fra et tema?

MR: Jeg leter ofte etter metaforer for tilstander. Film, romaner og vitenskap er bra materiale for oppdagelse og presisering av ideer. Jeg har alltid vært veldig opptatt av rom, av space-fiction, filmer som Star Wars, Solaris, Gravity osv. Episke fortellinger om rom, tid og eksistens. Jeg er også nærmest avhengig av humor og pussige dialoger. I samarbeidsprosjekter med Eli K. Kjønsberg oppstår blandingen av disse greiene helt av seg selv.

 

TF: Hva jobber du med for øyeblikket?

MR: En skulptur av bord med hverdagshendelser og tidsforskyvning er nettopp ferdig. Den har et utspring i foto-tegningene «Samtidig». Et massivt steinbord og steinkrakker representerer lang tid, og på bordet er objekter av øyeblikkshendelser støpt i bronse. Den monteres på Kolbotn omsorgssenter.

 

TF: Hva betyr tegning (det å tegne) for deg/ ditt arbeid?

MR: Tegningen er undersøkelser og også forslag til å kunne se på en annen måte. Jeg er opptatt av versjoner og forskyvninger i tankerom. Tegning kan være både naturalistisk realisme og fiksjon. Alt er mulig å blande, og gir på en fabelaktig måte enkel tilgang til mulig umulig, samtidig. Realisme, idé og tanke kan ligge i samme sjikt.

 

TF: Fortell litt om dine arbeider i Tegnerforbundets salgsavdeling!

MR: Det er blyanttegning på fotoprint. To arbeider i serien «Samtidig», som jeg har drevet med siden 2010. Jeg tar bilder av kjente situasjoner, og tegner skygger av ting utenfor formatet, avspeilinger og tenkte muligheter. Serien undersøker samtidigheten i opplevelse av det nære og det andre. Fotografiet dokumenterer én virkelighet. Tegningen på fotoet viser et annet lag. I noen tidligere bilder har jeg også sydd i arket. Det punkterer fiksjonen og lagene på en rar måte.

 

 ***

Tilgjengelige verk av Mari Røysamb i nettbutikken her.